Vážení zákazníci,
dovolte nám, abychom se vyjádřili k momentální situaci.

Společnosti CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING GROUP si plně uvědomují vážnost situace spojenou s rizikem onemocnění COVID 19 a snažíme se na ni adekvátně reagovat. Zavedli jsme nezbytná bezpečnostní opatření v souladu s posledním nařízením vlády ČR, ať se to týká opatření na pracovišti nebo kontaktu s klienty.

V současné době jsme připraveni realizovat všechny smluvené i rozjednané zakázky, přijímat nové a pomáhat subjektům, kterým v důsledku celosvětových omezení vypadli dodavatelé, objednávky nebo zaměstnanci.

Námořní přeprava

Námořní přeprava a na ni navazující pozemní či říční přeprava patří k základním pilířům naší společnosti. Tým odborníků rekrutující se z řad rejdařských, logistických a „intermodálních“ firem - včetně námořních kapitánů bývalé ČNP - poskytuje komplexní námořní služby (do/ze všech světových námořních přístavů včetně souvisejících kontinentálních úseků):

 • Celokontejnerová doprava (FCL) včetně mrazírenského, chladírenského, nebezpečného zboží a speciálních zásilek.
 • Doprava kusového zboží a sběrných zásilek v kontejnerech (LCL).
 • Doprava investičních celků, těžkých a nadrozměrných nákladů.
 • Doprava hromadného volně loženého a konvenčního zboží formou.  zprostředkování  pronájmů lodního prostoru a tonáže (celá loď i „Part Cargo“).
 • Doprava zboží loděmi typu Ro/Ro.

Spoluprací s námi získáte:

 • Přístup k cenám a servisu opravdu široké palety dopravců „všech sort a velikostí“ (globální rejdaři, „niche carriers“ i NVOCC), což Vám může dopomoci k přesně takovému servisu a ceně, kterou potřebujete a mnohonásobně zvýší možnost zajištění lodění dle Vašich potřeb.
 • Přístup k celosvětové síti našich vlastních agentů, kteří budou ochotně a profesionálně nápomocni vašim zákazníkům v zahraničí.
 • Možnost uzavření alespoň čtvrtletních kontraktů (cen) v oblasti námořní dopravy, kde nyní převažují cenové nabídky na měsíční bázi při trendu neustálého nárůstu cen.

V rámci zpracovávání našich nabídek vždy zvažujeme všechny dostupné možnosti pro nalezení ideální trasy, ať už tradiční „severní cestou“ (via Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, či nově Gdaňsk) nebo „jižní cestou“ (via Koper, Terst, Rijeka). Porovnáváme ceny, přepravní doby a frekvence lodění od více lodních společností za účelem předložení nejvýhodnější alternativy odpovídající přesně Vašim potřebám.
 

Pozemní a letecká přeprava

Pozemní přeprava, ať už silniční nebo železniční, tvoří spolu s leteckou přepravou (s důrazem na nejvíce frekventované relace ze zemí Dálného východu a charterové lety) druhý základní pilíř naší společnosti. 

 

 • Doprava investičních celků, těžkých a nadrozměrných nákladů.
 • Celovozová doprava včetně mrazírenského/chladírenského („Frigo“), nebezpečného zboží a speciálních zásilek.
 • Doprava kusového zboží a sběrných zásilek v kamionech (LTL).
 • Doprava typu „Sea-Air“ (kombinace námořní a letecké dopravy, která je časově a nákladově „někde uprostřed“).
 • Doprava hromadného volně loženého, sypkého a konvenčního zboží po železnici.
 • Doprava sypkých materiálů v „30’bulk opentop“ kontejnerech/nástavbách.

Ostatní služby

Kvalifikovaný personál s bohatými zkušenostmi Vám bude k dispozici a nápomocen s následujícími službami. 

 • Zprostředkování nájmů a pronájmů lodního prostoru a tonáže.
 • Nákup a prodej lodí.
 • Sledování pohybu zboží včetně zajištění celních formalit na obou koncích přepravy.
 • Zprostředkování dopravního pojištění, skladování a distribuce.
 • Vyhotovení konosamentů a přepravních dokladů.
 • Poradenství, konzultace, interní školení u vás ve firmě, semináře (námořní právo a úmluvy, akreditivy, pojištění, Incoterms, IMO, ...).
 • Zprostředkování práce na lodích a zaměstnávání námořníků u rejdařů („crewing“).
 • Pronájem jachet s posádkou i bez posádky, výletní plavby („cruises“).
  Komplexní příprava zájemců o práci na námořních lodích či o získání průkazu způsobilosti jachetního kapitána dle mezinárodních předpisů.
 • Prodej a pronájem nových i použitých kontejnerů (námořních, obytných, mrazících, atp.) pro přepravu, skladování, atd.


Souhrnné podmínky k přepravě naleznete ZDE.