Naše služby

Námořní přeprava

Letecká přeprava

Pozemní a kombinovaná

Celní deklarace

Celní deklarace

Kvalifikovaný personál s bohatými zkušenostmi Vám bude k dispozici a nápomocen s následujícími službami.

  • Celní deklarace.
  • Zprostředkování nájmů a pronájmů lodního prostoru a tonáže.
  • Nákup a prodej lodí.
  • Sledování pohybu zboží včetně zajištění celních formalit na obou koncích přepravy.
  • Zprostředkování dopravního pojištění, skladování a distribuce.
  • Vyhotovení konosamentů a přepravních dokladů.
  • Poradenství, konzultace, interní školení u vás ve firmě, semináře (námořní právo a úmluvy, akreditivy, pojištění, Incoterms, IMO, …).
  • Prodej a pronájem nových i použitých kontejnerů (námořních, obytných, mrazících, atp.) pro přepravu, skladování, atd.