OCEAN SHIPPING, s.r.o. byla založena v roce 1999 jako námořní a zasílatelská společnost, která navazuje na námořní tradice svých předchůdců (Československé námořní plavby), s cílem využívat a dále rozvíjet námořní podnikání v našich zemích. Společnost se později stala zakladatelem CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING GROUP.

Naší filozofií a posláním je vytvářet životaschopné alternativy k nadnárodním logistickým společnostem při současném zachování velké míry osobní spolupráce a angažovanosti.

I nadále chceme rozvíjet dlouhodobé, přátelské a vzájemně prospěšné obchodní vztahy mezi zákazníky a námi a napomáhat svým klientům v růstu jejich obchodu, profitability a spokojenosti pomocí konkurenceschopného, spolehlivého a bezpečného servisu.
  


Naše služby