Námořní přeprava

Námořní přeprava a na ni navazující pozemní či říční přeprava patří k základním pilířům naší společnosti.

Letecká přeprava

Letecká přeprava tvoří neoddělitelnou část našich služeb. Zajišťujeme letecké exportní a importní přepravy po celém světě.

Pozemní a kombinovaná přeprava

Pozemní a železniční přeprava prodlužuje naše služby od dveří ke dveřím včetně železničních importů z dálného východu.

Celní deklarace

Vlastní celní deklarace s certifikaci AEOF.