Naše služby

Námořní přeprava

Letecká přeprava

Pozemní a kombinovaná

Celní deklrace

Pozemní a kombinovaná

Pozemní přeprava, ať už silniční nebo železniční, tvoří základní pilíř naší společnosti.

  • Železniční kontejnerová přeprava z Dálného východu.
  • Doprava investičních celků, těžkých a nadrozměrných nákladů.
  • Celovozová doprava včetně mrazírenského/chladírenského („Frigo“), nebezpečného zboží a speciálních zásilek.
  • Doprava kusového zboží a sběrných zásilek v kamionech (LTL).
  • Doprava hromadného volně loženého, sypkého a konvenčního zboží po železnici.
  • Doprava sypkých materiálů v „30’bulk opentop“ kontejnerech/nástavbách.